Kürdistan

Cumhuriyet ve Kürtler
Irkçı Siyonist Sömürgecilik ve Filistin Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Karşısında Tutum
Seçimler Kürtler ve Kuzey Kürdistan
1945-46  Rojhilat Devrimi, Güney Azerbaycan ve Rojhilat’ın İşgali
Ulusalcılık Ayaklama Karşıtlığı Üretiyor
İran Ayaklanmasından Özgürlüğe Gençliğin Rolü
Rojhilat Ayaklanması ve Kürt Ulusal Bilincinin Parçalı Karakteri
Devrim ve Ayaklanmalar Tarihiyle İran
İran’da Devrim ve Devrimci Önderlik
Devrim Bedel İstiyor Dediğimiz Ne? Başkasından Beklemek mi?
Tarihin Işığında İran’da Kadın Ayaklanması
TKP'nin Sosyal Şoven Gericiliği
TKP/ML’nin Sosyo-Ekonomik Yapı Analizi Üzerine
20. Yüzyıl Kürt Aydınlanmasının Bazı Kaynakları
Röportaj: Kürdistan'ın Her Parçasını Savunmak Varlık Koşulumuzun Doğal Eylemidir
İşgale Karşı Duyarsızlık: Oportünizm ve Sosyal Şovenizmin Dik Alası
Türkiye Kapitalizminde Savaş Sanayisinin Gelişimi
Zap, Metîna, Avaşîn: Sömürgeci İşgal Saldırısı, Direniş ve Emperyalizm
Son Dönemde ABD-AB-Türkiye İlişkileri
Ulusal Birlik Rojava ve Kürdistan’ın Geleceği
Faşist İşgalciliği Seyretmek: Sosyal Şovenizmin Bir Türevi
Seçmeli Değil Anadilinde Eğitim
Sovyetler Birliği'nin Kürt Politikası I
Enternasyonalizm Biçimi Tarihsel Döneme Göre Değişir
Efrîn Direnişinde Yeni Aşama
Sovyetler Birliği’nin Kürt Politikası II
Efrîn’de Devrimci Halk Savaşı
KP’nin İşgale Ve Savaşa “Boyun Eğme”sinin Teorisi
Bağımsızlık Referandumu
Perinçek’in Erdoğan Kuyrukçusu Stratejisi

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi