Emekçi Sol

Cumhuriyet ve Ulus İnşa Penceresinden Alevilik
‘71 Devrimci Kopuşu ve Yalçıner’in Tarih Düzelticiliği
Kemalist Türk Burjuvazisinin Gecikmiş Hatibi: Kemal Okuyan
Seçimler Kürtler ve Kuzey Kürdistan
Devrimci Eleştiri, Pratik Özeleştiri, Yeniden Yapılanma ve Cepheleşme
ÇEVİRİ | Atina Konferansı: Balkanlar'da Antiemperyalist Birlik Tüm Avrupa için Çok Önemli
Ulusalcılık Ayaklama Karşıtlığı Üretiyor
Şili’de Anayasa Referandumu “Yenilgisi” ve Dersler
Syriza ve Podemos: Ayaklanma İtfaiyecileri
İki Yol, Üç Cephe, Bir de SGB
Seçim Saflaşmasının Aynasında İşbirliği mi, Sınıf Mücadelesi mi?
TKP'nin Sosyal Şoven Gericiliği
Teori Ve Eylem Dergisine Bir Eleştiri: Saray Rejimi Ne Zaman Faşist Olacak?
TKP’nin Sosyal Şoven İttifak Siyaseti
Üçüncü İttifak ya da Üçüncü Cephe
Faşizm, Kurumsallaşma ve Anayasa Eksenli Mücadele
Kurgusal Bir Devrimci Tarih ve Kopuş Teorisi Eleştirisi
Yeniden Yapılanma Zorunluluğu Ve Üç Farklı Yönelim
Kemalizm, Ulusal Sorun ve Mücadele Biçimleri Bağlamında Deniz, Mahir, İbo
İşgale Karşı Duyarsızlık: Oportünizm ve Sosyal Şovenizmin Dik Alası
Saray Rejimi Faşist Değil Mi?
Özgüvenli Bütünsel Yüzleşme İçin Organik Dönüşüm İhtiyacı
İki Kongre, İki Program, İki Politika
Sendikaların COVID-19 Testi: Pozitif
Emekçi Sol ve Devrimci Yol Arayışı
Salgın, Güncel Talepler, Devrimci Talepler
İstisnai Bir Ara Dönem
Faşist İşgalciliği Seyretmek: Sosyal Şovenizmin Bir Türevi
Enternasyonalizm Biçimi Tarihsel Döneme Göre Değişir
KP’nin İşgale Ve Savaşa “Boyun Eğme”sinin Teorisi

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi